prawo, pracy, doradztwo, porady

Dorobek Zawodowy

1. Fachowe publikacje w dziedzinie prawa pracy, m.in.:

1) Poradnik dla Pracodawców i Pracowników pt. „Ochrona wynagrodzenia za pracę” – Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera, Wrocław, 2003.

2) „Układy zbiorowe pracy w wykładni i w praktyce”, wkładka w miesięczniku PIP. Inspektor Pracy Warszawa – Główny Inspektorat Pracy, Inspektor Pracy. Dodatek Tematyczny; nr 1/2006.

3) „Czas pracy w praktyce”, „Nowe formy zatrudniania na rynku pracy”, „Jak zarządzać systemem kadrowym firmy?”: Opole, Solpress 2010-2012.

4) „Formy dialogu społecznego w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)” w ramach projektu pn.” Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy”. Projekt unijny Kapitał Ludzki, CTC Polska Sp. z o.o. w Warszawie – 2012.

5) Poradnik działacza związkowego pt. „Co każdy działacz związkowy wiedzieć powinien?” Opole, Solpres – 2012, II wydanie – Opole Solpress – 2014,

2. Udział w charakterze wykładowcy i trenera w realizacji projektów unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. w:

1) Projekcie realizowanym przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – EQUAL Partnerstwo na rzecz rozwoju Opolski e- Rzemieślnik. Temat: „Jak zarządzać systemem kadrowym firmy w myśl obowiązujących przepisów prawa pracy?”,

2) Projekcie EFS w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, organizowanym przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu w zakresie realizacji tematu: ” Nowe formy zatrudniania pracowników na rynku pracy”.

3) Projekcie EFS – Kapitał Ludzki, ” Narodowa Strategia Spójności”.

4) Projekcie unijnym EFS: „Zarządzanie wiekiem jako czynnikiem zwiększającym potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”.


Copyright © PrawoPracyRajczuk.com - Prawo Pracy, Doradztwo, Porady.

Ta witryna zapisuje na twoim urządzeniu pliki Cookies, link do naszej Polityki Cookies.

Wykonanie: MAXwww