prawo pracy, doradztwo, porady


prawo pracy, doradztwo, porady, Brzeg, Opole


O Firmie

< LEX > Consulting Helena Rajczuk - ścisła specjalizacja w zakresie prawa pracy, gwarantująca rzetelną i fachową pomoc. Wiedza, ugruntowana praktycznym doświadczeniem, zdobytym w okresie 15 letniego okresu zatrudnienia w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy w charakterze Głównego Specjalisty ds. Prawnych ( Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu). W okresie zatrudnienia w PIP - wykładowca prawa pracy w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym PIP im. A. Rosnera we Wrocławiu i Członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w Warszawie, zajmującej się interpretacją przepisów prawa pracy dla ujednolicenia wykładni przepisów w praktyce PIP na terenie całego kraju. Profesjonalizm obsługi gwarantuje duże praktyczne doświadczenie uzyskane w ramach obowiązków zawodowych realizowanych w PIP, tj. kontroli pracodawców w zakresie zatrudniania, wynagradzania, czasu pracy, uprawnień urlopowych, socjalnych i pozostałych, w tym zasad współdziałania ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi, a zwlaszcza wiedza praktyczna uzyskana w wyniku wieloletniego poradnictwa prawnego na rzecz pracodawców i pracowników w PIP.  Bogate doświadczebnie zawodowe od lat porzynosi sukcesy w rozwiązywaniu problemów pracowniczych w zakresie indywidualnych spraw ze stosunku pracy, jak i problemow pracodawców zwlaszcza w zakresie zbiorowego prawa poprzez konsultacje w zakresie zasad negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy, wszelkich regulaminów wewnątrzzakładowych i porozumień oraz w zakresie stosowania prawa związkowego. Od roku 2008 - do chwili obecnej firma < LEX > Consulting Helena Rajczuk w Brzegu, zajmuje się obsługą prawną pracodawców i pracowników w niżej zaprezentowanych formach. 

 

Proponowane metody współpracy:1. Stała opieka prawna nad firmą,


2. Doraźna konsultacja na zlecenie klienta,

 

3. Porady prawne drogą e-mailową,


4. Konsultacje telefoniczne.


5. Audyty wewnętrzne u pracodawcy.